Regulamin Częstochowa Streetball X

Organizatorzy: Miasto Częstochowa,

                          Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa,

                          Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

Miejsce: Częstochowa, Boisko Wielofunkcyjne przy Promenadzie Czesława Niemena.

Termin: 25.05.2024 r. (sobota)

            godz. 9.00 – weryfikacja drużyn,

            godz. 9.30 – rozpoczęcie turnieju eliminacyjnego,

            godzina zakończenia uzależniona będzie od ilości drużyn biorących udział w turnieju.

Maksymalna ilość zgłoszonych drużyn wynosi 32. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 24.05.2024 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania limitu miejsc, pod adresem: http://czestochowastreetball.pl/zglos-druzyne/

Po zakończeniu zapisów ustalony zostanie podział na grupy i szczegółowy harmonogram zawodów.

Wpisowe: Z racji dofinansowania imprezy z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w ramach Inicjatyw Lokalnych, udział w turnieju jest bezpłatny.


Atrakcje:

 • turniej koszykówki 3 x 3,
 • oprawa muzyczna prowadzona przez DJ Marchew (Mateusz Marchwiński),
 • konkurs rzutów za 3 punkty,
 • rzut z połowy boiska dla publiczności,

Nagrody:

 • nagrody rzeczowe o łącznej wartości (15 tys. zł) dla drużyn, które zajmą miejsca I – IV,
 • pamiątkowe statuetki dla drużyn, które zajmą miejsca I – III,
 • nagroda indywidualna dla MVP turnieju,
 • nagroda indywidualna dla zwycięzcy rzutów za 3 punkty.
 • nagroda indywidualna dla zwycięzcy rzutu z połowy boiska

PRZEPISY GRY

 1. Mecze rozgrywane będą na czterech boiskach jednocześnie (faza grupowa). Obszar gry wyznaczają linie określające połowę boiska do koszykówki. Na boisku zaznaczona jest linia rzutów za 2 punkty w odległości 6.75 metrów od kosza oraz linia rzutów wolnych w odległości 5.80 metrów.
 1. Drużyna liczy 3 zawodników + ewentualnie 1 rezerwowy. Zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
 1. Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1 punkt, za kosz zdobyty rzutem zza linii 6.75 metrów
  2 punkty.
 1. Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 15 punktów, lub przez 12 minut – w takim przypadku zapisywany jest aktualny wynik spotkania. W przypadku remisu po 12 minutach zarządzana jest dogrywka, w której gra toczy się do pierwszego zdobytego punktu.
 1. Po każdym faulu, wyjściu piłki na aut i innych błędach którejś z drużyn, drużyna przeciwna wprowadza piłkę poza linią 6.75 metra.
 1. Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Musi ona rozpocząć swoją akcję poza linią 6.75 metra.
 1. Analogiczne zasady obowiązują po zmianie posiadania piłki, faulu oraz wyjściu piłki poza boisko.
 1. Zmiany zawodników są lotne. Zmiany może dokonać tylko drużyna, która znajduje się
  w posiadaniu piłki i rozpoczyna akcję poza linią 6.75 metra.
 1. Każda drużyna ma do wykorzystania w czasie trwania meczu jedną, trwającą 30 sekund przerwę na żądanie. W przypadku zarządzenia przerwy w ostatnich 2 minutach gry, czas gry jest zatrzymywany. Przerwę może wziąć tylko drużyna, która aktualnie znajduje się w posiadaniu piłki.
 1. Nad przebiegiem meczów turniejowych czuwać będą obserwatorzy, którzy kontrolują przebieg spotkania na podstawie przepisów PZKosz. i rozstrzygają ewentualne kwestie sporne. Oceny nielegalnych zetknięć (faul), autów itp. podczas meczu dokonują sami zawodnicy. Jeżeli jest brak zgodności co do oceny nielegalnego zetknięcia ze strony zawodników, autów i innych błędów, wówczas decyzję podejmuje sędzia – obserwator. Wyjątek od oficjalnych przepisów PZKosz stanowią następujące sytuacje: błąd 3 sekund, błąd 24 sekund, błąd 5 sekund oraz wszystkie inne sytuacje, o których traktuje regulamin turnieju Częstochowa Streetball X.
 1. Każda drużyna może popełnić 5 przewinień (w tym przy akcji rzutowej) w trakcie trwania spotkania. Przewinienie 6 i każde kolejne, skutkuje jednym rzutem osobistym dla drużyny przeciwnej. W związku z brutalną grą, obserwatorzy mają prawo do odgwizdywania przewinień niesportowych. W akcji rzutowej, kiedy zawodnik zdobędzie punkty, a w jej trakcie lub po rzucie zostanie faulowany, punkty zostaną zaliczone, a faul wpisany do protokołu.
 1. Obserwatorzy mają prawo do odgwizdywania przewinień technicznych w przypadku dyskusji zawodników, wynikających z nieznajomości regulaminu turnieju Częstochowa Streetball X oraz w innych sytuacjach, które ocenią jako „niedopuszczalne”.
 1. Karą za przewinienie techniczne oraz niesportowe zachowanie jest jeden rzut wolny i strata piłki. Dwa przewinienia techniczne lub dwa niesportowe zachowania dla jednego zawodnika, skutkują wykluczeniem go z rozgrywek do końca trwania turnieju Częstochowa Streetball X.
 1. Rzut osobisty traktowany jest za 1 punkt.
 1. Każde przewinienie techniczne oraz niesportowe zachowanie traktowane są jako przewinienia drużyny i wliczane jest do limitu pięciu dopuszczalnych przewinień.
 1. Wyniki drużyny, która z różnych względów wycofała się z turnieju, ale rozegrała przynajmniej połowę swoich meczów grupowych, zostają uznane za odbyte. W przypadku rozegrania przez dany zespół mniej niż połowę meczów grupowych, wyniki tego zespołu będą uznane jako walkowery w stosunku 5-0 dla zespołu przeciwnego.
 1. Turniej Częstochowa Streetball X prowadzony będzie z podziałem na grupy.
  O kolejności miejsc w grupie decydować będzie końcowa klasyfikacja punktowa, na którą składają się wyniki wszystkich meczów przeprowadzonych w ramach jednej grupy.

– wygrana – 2 punkty

– przegrana – 1 punkt
– walkower – 0 punktów

W przypadku takiej samej ilości punktów, o końcowej lokacie decyduje lepszy bilans „małych punktów”  (punkty zdobyte – punkty stracone).

 1. Szczegółowy terminarz imprezy oraz system rozgrywek fazy pucharowej turnieju ustalony zostanie po zakończeniu zapisów.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w turnieju, nie ponosi również z tego tytułu odpowiedzialności. Zawodnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia na czas trwania turnieju opiekę medyczną jednak nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy i kontuzje.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w miejscu i w czasie trwania zawodów.
 1. Weryfikacji zawodników dokonują kapitanowie drużyn wraz z sędzią zawodów na wyraźne życzenie jednej ze stron przed rozpoczęciem gry, w przerwie lub po meczu, wyłącznie na płycie boiska, w oparciu o listę startową i dokument potwierdzający tożsamość zawodnika.
 1. Sprawy, które nie zostały uwzględnione w regulaminie, a wynikną w czasie trwania zawodów, rozstrzygnięte zostaną przez organizatora, bądź sędziego na boisku.
 2. Organizator zapewnia piłki do gry.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym poinformuje wszystkich uczestników przed rozpoczęciem turnieju.
 1. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i ograniczeń ustanowionych na mocy aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów, a także wytycznych organizatora w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  9. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie zawodów na potrzeby przygotowania materiałów prasowych oraz promocji wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81).

10. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Organizatorów w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp.   

11. Impreza jest dofinansowana z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w ramach Inicjatyw Lokalnych realizowanych. 

Regulamin Częstochowa Streetball KIDS

 

Organizatorzy: Miasto Częstochowa,

                           Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa,

                          Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

Miejsce: Częstochowa, Promenada Czesława Niemena, parking przy ul. Rolniczej.

 

Termin: 27.05.2023 r. (sobota)

 

            godz. 10.30 – Stawienie się drużyn oraz zapisy do turnieju,

            godz. 11.00 – krótka prelekcja na temat zasad gry w koszykówkę,
            godz. 11.45 – rozgrzewka i rozpoczęcie turnieju,

            godzina zakończenia uzależniona będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

 

PRZEPISY GRY:

 

– Mecze mają charakter turniejowo-zabawowy, bez żadnej klasyfikacji.
– Sędzia może wprowadzić inne przepisy gry w zależności od poziomu umiejętności uczestników gry w koszykówkę.

– boisko o wymiarach ok. 20m x 10m lub o zbliżonej wielkości,
– kosze umieszczone na wysokości 2,60m
– piłki nr 5,
– czas gry: 2 x 6 min lub do zdobycia przez jedną z drużyn 8 pkt,
– przysługuje 1 przerwa na żądanie w meczu,
– drużyna liczy 3 zawodników + ewentualnie 1 rezerwowy,
– każdy zawodnik może popełnić 3 przewinienia w meczu. Po 3 przewinieniu musi opuścić boisko,
– zawodnik podlega dyskwalifikacji jeśli zostanie ukarany przewinieniem niesportowym,
– piłka może być grana tylko rękami, a więc podawana, rzucana, podbijana, toczona lub kozłowana w dowolnym kierunku – przy zachowaniu określonych zasad gry. Nie liczy się jako błąd uderzenie piłki nogą lub inną częścią ciała tylko w tym przypadku, gdy nie jest to zrobione celowo.

– jeśli drużyna wejdzie w posiadanie piłki, musi w ciągu 30 sekund oddać rzut do kosza. Niespełnienie tego warunku jest przekroczeniem i wówczas piłkę otrzymuje przeciwny zespół, który wprowadza ją do gry spoza linii bocznej.
– Nie można:

 • kozłować piłki obiema rękami,
 • kozłować i nieść piłkę na przemian,
 • ponowić kozłowanie po chwyceniu piłki w obie ręce.

– Grający, który posiada piłkę w czasie ruchu, nie może wykonać więcej niż dwa kroki (tempo) na podłożu i musi pozbyć się piłki przed wykonaniem trzeciego kroku (dwutakt). Grający, który otrzymuje piłkę, w czasie gdy się zatrzyma, albo otrzymaniu piłki zatrzymuje się przepisowo, ma prawo do wykonania obrót (piwotowania).
Nie obowiązują przepisy o:
– 24 sekundach,
– rzucie za 3 pkt,
– rzutach osobistych po 3 przewinieniu drużyny,
– dodatkowym rzucie osobistym po zdobyciu 2 pkt z gry z faulem ( piłka jest wprowadzona do gry z linii końcowej).

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w turnieju, nie ponosi również z tego tytułu odpowiedzialności. Zawodnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia na czas trwania turnieju opiekę medyczną jednak nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy i kontuzje.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w miejscu i w czasie trwania zawodów.
 1. Sprawy, które nie zostały uwzględnione w regulaminie, a wynikną w czasie trwania zawodów, rozstrzygnięte zostaną przez organizatora, bądź sędziego na boisku.
 1. Warunkiem dopuszczenia niepełnoletniego zawodnika do turnieju będzie złożenie
  u organizatora imprezy podpisanego przez prawnego opiekuna
  oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego (imię i nazwisko uczestnika) w mini turnieju „Częstochowa Streetball Kids” i biorę pełną odpowiedzialność za jego/jej udział w w/w turnieju”
 1. Organizator zapewnia boisko i piłki do gry.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym poinformuje wszystkich uczestników przed rozpoczęciem turnieju.
 3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie zawodów na potrzeby przygotowania materiałów prasowych oraz promocji wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81).
 1. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Organizatorów w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp.

  9. Impreza jest dofinansowana z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w ramach Inicjatyw Lokalnych realizowanych w roku 2024.

 

Zgłoszenie oraz przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu!

z akceptacją powyższego regulaminu.

copyright © 2024 czestochowastreetball.pl

Projekt i obsługa strony: WWW.ZONEM.PL  a’ka DJ MARCHEW